Marta Leigh

Polish Translator, Trainer & Consultant

Specialist Legal Interpreting & Translation Services

Marta Leigh
Marta Leigh
Marta Leigh
Marta Leigh

Polish Translator, Trainer & Consultant

Specialist Legal Interpreting & Translation Services

Klotski Translations

About me

Just as watching Law and Order does not make one a good lawyer, speaking two languages does not make one a good interpreter or translator. If you deal with clients who do not speak English fluently, the only way you can ensure compliance with legal requirements is by hiring a qualified professional like myself.

 

My clients know that using a qualified interpreter or translator not only saves time and avoids costly mistakes. It also demonstrates professionalism, which can help them stand out in a competitive legal market.

My Services

Interpreting

I offer expert legal interpretation, in person and online, suited for various legal processes like court hearings, client meetings, mediations, arbitrations, disciplinary proceedings or Health & Safety trainings. Specialising in family, criminal, and immigration law, I guarantee precise interpretation of intricate legal terms and ideas. Remote interpretation happens through different platforms, like Zoom or Teams, ensuring confidentiality and seamless conversation. In addition, I provide prior interpretation meetings to understand client requirements and get ready effectively.

Translation of documents

Offering professional translation services, I handle many legal documents. These include agreements, court bundles, witness statements, and medico-legal expert reports. I'm skilled in legal language, in both English and Polish. My goal? Accurate translations that keep the original meaning and tone. I focus on precision, confidentiality, and legal standards. Need a document proofread or edited? I can do that too, ensuring translations are smooth and without errors. Polish authorities need certified, or "Sworn," translations? I've got that covered.

Tuition, coaching & mentoring

I have been working as a CI, DPSI Law & DipTrans tutor for DPSI Online as I feel that their courses truly prepare students, both academically but also practically, to start their own career. I act as a Language Consultant for courses provided by the Middlesex University London. Additionally, I provide one-to-one bespoke tuition and coaching for those who wish to progress through their journey to become proficient professionals.

Consultancy

As a bilingual expert in Polish and English, I offer cultural consulting services such as:

 • Training Workshops: Crafted for businesses, I hold engaging sessions providing insights into Polish culture and communication.
 • Intercultural Coaching: Specialised advice for executives and managers dealing with Polish cultural differences, fostering relationships, and minimising miscommunication.
 • On-Site Interpretation: Facilitating clear dialogue during events involving Polish attendees.

Cross-cultural Training: Creating workshops aimed at bridging cultural gaps, encouraging understanding, and boosting cooperation.

Fees

Interpreting
£ 60 per hour
 • 2h minimum charge applies
 • £275 for half a day (up to 4 hours),
 • £475 for a full day (up to 8 hours).

 

Note: These are guide prices only and must be confirmed on a case-by-case basis. Prices do not include accommodation and transport costs. VAT not applicable.

Translation
£ 110 per one thousand words

All prices for translation are calculated per 1000 words. These are guide prices and only apply to non-specialist texts. There is a minimum charge of £40. Some certified translations attract a fixed fee. VAT not applicable.

Qualifications

Areas of expertise
Legal and Medical
 • Medico-legal expert reports
 • Personal Injury Claims
 • Medical examinations
 • Medical appointments
 • Medical procedures
 • Insurance claims
 • Forensic and Expert Evidence
Sworn (Certified) Translations
 • Marriage Certificates
 • Birth Certificates
 • Death Certificates
 • Decree Absolute / Final Order
 • Care Documents
 • Adoption Documents
Criminal Law
 • Legal consultations
 • Court bundles
 • Statements
 • Orders
 • Defence witnesses
 • Magistrates’ and Crown Court
Family Law
 • Family Proceedings
 • Public Law Proceedings
 • International Child Abduction
 • Private Family Law Proceedings
 • Care Orders and Supervision Orders
 • Cafcass meetings and reports
Qualifications & Memberships
 • Full member of the National Register of Public Service Interpreters (NRPSI)
 • Full member of the National Register of Public Service Translators (NRPST)
 • Sworn Legal Translator certified by the Ministry of Justice, Poland (Licence Number TP/12/21) (2021)
 • IoLET Level 6 Diploma in Public Service Interpreting (DPSI) – Health (2015)
 • IoLET Level 7 Diploma in Translation (DipTrans) (2014)
 • IoLET Level 6 Diploma in Public Service Interpreting (DPSI) – English Law (2010)
 • Level 3 Community Interpreting: Essential Skills and Knowledge - 60-hour accredited course (2008)
 • Masters of Arts in European Studies with Integrated Study Abroad from the Centre for European Studies, University of Exeter (2008)
 • Masters of Arts in Sociology from the Jagiellonian University (Krakow, Poland, 2005)
 • Enhanced DBS, National NPPV 3 vetting certificate and CTC Clearance
Blog
27/02/2024 My profile on Linguist Directory

Find me on Linguist Directory, their mission is to help match people who use language services with qualified and experienced…

27/02/2024 Cooperation with English Unlocked

Quality e-learning and distance / in-house courses for public service professionals who work with interpreters. I had the pleasure to…

27/02/2024 Linguists Collective Conference

My presentation prepared on behalf of DPSI Online on how to enter the interpreting profession and how to progress through it.

27/02/2024 My interview for Go Solo Magazine

Interested in starting your own entrepreneurial journey in language education but unsure what to expect?’ – An Interview for Go Solo…

Contact me

  Address and phone number
  • Address: Pynes Hill, Exeter EX2 5JL
  • Phone: +07809 123 297

  Tłumacz przysięgły UK

  Nazywam się Marta Konieczna-Leigh

  Jestem tłumaczem przysięgłym posiadającym pełne uprawnienia do wykonywania tego zawodu w Wielkiej Brytanii i Polsce. 

  Tłumaczeniem zajmuję się od ponad 15 lat. Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych oraz medycznych i posiadam następujące kwalifikacje:

  - Dyplom tłumacza ustnego na potrzeby służb publicznych – Prawo (Diploma in Public Service Interpreting (DPSI) – English Law).

  - Dyplom tłumacza pisemnego (IoLET Level 7 Diploma in Translation).

  - Dyplom tłumacza ustnego na potrzeby służb publicznych (Zdrowie) (Diploma in Public Service Interpreting (DPSI) – Health).

  - Certyfikat tłumacza środowiskowego (Community Interpreting Level 3).

  Ponadto ukończyłam studia magisterskie w Anglii i w Polsce dwukrotnie uzyskawszy tytuł magistra.

  Od kilku lat przygotowuję studentów do egzaminów DPSI English Law, DipTrans z języka angielskiego na język polski jak i z polskiego na angielski, prowadzę intensywne kursy z tłumaczeń społecznościowych oraz jestem egzaminatorem podczas takich kursów. Jednocześnie nadal pracuję w zawodzie tłumacząc dla służb publicznych i klientów prywatnych na terenie Anglii.

  Zgodnie z polską Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, zostałam wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP pod numerem TP/12/21.

  Wykonywane przeze mnie tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) są uznawane przez wszystkie instytucje w Wielkiej Brytanii, w Polsce i na świecie.

  Wykonuję pisemne tłumaczenia poświadczone (pot. przysięgłe, uwierzytelnione, certyfikowane). Zapewniam wysoką jakość tłumaczenia, terminową realizację zleceń oraz absolutną poufność dokumentów. Ponieważ praca tłumacza wiąże się z dużą odpowiedzialnością, posiadam dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

  Usługi

  Tłumaczenia ustne

  Jako tłumacz przysięgły i ustny języka angielskiego z ponad 15-letnim doświadczeniem posiadam kwalifikacje uprawniające mnie do wykonywania zawodu tłumacza ustnego i pisemnego zarówno na terenie UK jak i w Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i posiadanym umiejętnościom, pomogę porozumieć się w wielu sytuacjach.

  Tłumaczenia poświadczone (tłumaczenia przysięgłe)

  Tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) wymagają wszystkie dokumenty przeznaczone na użytek obrotu prawnego w Polsce.

  Zgodnie z polską Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, zostałam wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP pod numerem TP/12/21.

  Cennik usług

  Tłumaczenia ustne
  GBP 60 za godzinę

  Biorąc pod uwagę konieczność dojazdu tłumacza do pracy, a także czas na przygotowanie się do realizacji zlecenia, z zasady minimalny czas zamówienia wynosi 2 godziny (120 GBP).  Jeżeli czas tłumaczenia jest bardzo krótki (np. półgodzinna rozmowa telefoniczna), opłata pobierana jest jak za dwie godziny pracy, czyli 120 GBP.

  Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione, przysięgłe)
  GBP 110 za tysiąc słów

  W przypadku tłumaczenia poniżej 250 słów źródłowych opłata minimalna wynosi 40 GBP.

  Dla niektórych dokumentów obowiązuje stała cena, szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

  Zachęcam do przesłania tekstu do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

  Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione, przysięgłe) – opłata stała
  GBP 40 za dokument

  Dokumenty polskie:

  • Akt małżeństwa
  • Akt urodzenia
  • Dyplom ukończenia studiów
  • Świadectwo maturalne (nowa Matura – 1 str.)
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Zaświadczenie o niekaralności

   

  Dokumenty brytyjskie:

  • Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
  • Akt urodzenia
  • Akt małżeństwa
  • Akt zgonu
  Wypełnianie wniosków i formularzy

  Oprócz usług tłumaczeniowych oferuję pomoc w wypełnianiu formularzy o zasiłki. Koszt takiej usługi to 60 GBP o ile nie zaznaczono inaczej. Pomagam w wypełnianiu między innymi poniższych formularzy:

  • Attendance Allowance
  • Bereavement Support Payment oraz Bereavement Allowance
  • Carer’s Allowance
  • Child Benefit
  • Child Maintenance Service
  • Disability Living Allowance
  • Employment and Support Allowance – 140 GBP
  • Housing Benefit
  • Maternity Allowance
  • Sure Start Maternity Grant
  • Blue Badge (legitymacja dla osób niepełnosprawnych)
  • Universal Credit

   

  Wykonanie telefonu, załatwienie sprawy przez Internet, napisanie pisma – 30 GBP