Marta Leigh

Polish Translator, Trainer & Consultant

Specialist Legal Interpreting & Translation Services

Marta Leigh
Marta Leigh
Marta Leigh
Marta Leigh

Polish Translator, Trainer & Consultant

Specialist Legal Interpreting & Translation Services

Tłumacz przysięgły UK

Nazywam się Marta Konieczna-Leigh

Jestem tłumaczem przysięgłym posiadającym pełne uprawnienia do wykonywania tego zawodu w Wielkiej Brytanii i Polsce. 

Tłumaczeniem zajmuję się od ponad 15 lat. Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych oraz medycznych i posiadam następujące kwalifikacje:

- Dyplom tłumacza ustnego na potrzeby służb publicznych – Prawo (Diploma in Public Service Interpreting (DPSI) – English Law).

- Dyplom tłumacza pisemnego (IoLET Level 7 Diploma in Translation).

- Dyplom tłumacza ustnego na potrzeby służb publicznych (Zdrowie) (Diploma in Public Service Interpreting (DPSI) – Health).

- Certyfikat tłumacza środowiskowego (Community Interpreting Level 3).

Ponadto ukończyłam studia magisterskie w Anglii i w Polsce dwukrotnie uzyskawszy tytuł magistra.

Od kilku lat przygotowuję studentów do egzaminów DPSI English Law, DipTrans z języka angielskiego na język polski jak i z polskiego na angielski, prowadzę intensywne kursy z tłumaczeń społecznościowych oraz jestem egzaminatorem podczas takich kursów. Jednocześnie nadal pracuję w zawodzie tłumacząc dla służb publicznych i klientów prywatnych na terenie Anglii.

Zgodnie z polską Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, zostałam wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP pod numerem TP/12/21.

Wykonywane przeze mnie tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) są uznawane przez wszystkie instytucje w Wielkiej Brytanii, w Polsce i na świecie.

Wykonuję pisemne tłumaczenia poświadczone (pot. przysięgłe, uwierzytelnione, certyfikowane). Zapewniam wysoką jakość tłumaczenia, terminową realizację zleceń oraz absolutną poufność dokumentów. Ponieważ praca tłumacza wiąże się z dużą odpowiedzialnością, posiadam dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Usługi

Tłumaczenia ustne

Jako tłumacz przysięgły i ustny języka angielskiego z ponad 15-letnim doświadczeniem posiadam kwalifikacje uprawniające mnie do wykonywania zawodu tłumacza ustnego i pisemnego zarówno na terenie UK jak i w Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i posiadanym umiejętnościom, pomogę porozumieć się w wielu sytuacjach.

Tłumaczenia poświadczone (tłumaczenia przysięgłe)

Tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) wymagają wszystkie dokumenty przeznaczone na użytek obrotu prawnego w Polsce.

Zgodnie z polską Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, zostałam wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP pod numerem TP/12/21.

Cennik usług

Tłumaczenia ustne
GBP 60 za godzinę

Biorąc pod uwagę konieczność dojazdu tłumacza do pracy, a także czas na przygotowanie się do realizacji zlecenia, z zasady minimalny czas zamówienia wynosi 2 godziny (120 GBP).  Jeżeli czas tłumaczenia jest bardzo krótki (np. półgodzinna rozmowa telefoniczna), opłata pobierana jest jak za dwie godziny pracy, czyli 120 GBP.

Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione, przysięgłe)
GBP 110 za tysiąc słów

W przypadku tłumaczenia poniżej 250 słów źródłowych opłata minimalna wynosi 40 GBP.

Dla niektórych dokumentów obowiązuje stała cena, szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Zachęcam do przesłania tekstu do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione, przysięgłe) – opłata stała
GBP 40 za dokument

Dokumenty polskie:

 • Akt małżeństwa
 • Akt urodzenia
 • Dyplom ukończenia studiów
 • Świadectwo maturalne (nowa Matura – 1 str.)
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Zaświadczenie o niekaralności

 

Dokumenty brytyjskie:

 • Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
 • Akt urodzenia
 • Akt małżeństwa
 • Akt zgonu
Wypełnianie wniosków i formularzy

Oprócz usług tłumaczeniowych oferuję pomoc w wypełnianiu formularzy o zasiłki. Koszt takiej usługi to 60 GBP o ile nie zaznaczono inaczej. Pomagam w wypełnianiu między innymi poniższych formularzy:

 • Attendance Allowance
 • Bereavement Support Payment oraz Bereavement Allowance
 • Carer’s Allowance
 • Child Benefit
 • Child Maintenance Service
 • Disability Living Allowance
 • Employment and Support Allowance – 140 GBP
 • Housing Benefit
 • Maternity Allowance
 • Sure Start Maternity Grant
 • Blue Badge (legitymacja dla osób niepełnosprawnych)
 • Universal Credit

 

Wykonanie telefonu, załatwienie sprawy przez Internet, napisanie pisma – 30 GBP